• makkelijk doorheen lopen
  • houdt insecten buiten
  • kind- en huisdier vriendelijk
  • maatwerk gratis verzonden
  • magneten weggewerkt in de zoom

Garantie

Een Ki-tec product wordt door ons gegarandeerd op goede werking gedurende een periode van 12 maanden.

U kunt geen beroep doen op garantie in geval van:

a. defecten/beschadigingen als gevolg van oneigenlijk gebruik;

b. onoordeelkundig gebruik en/ of het niet in acht nemen van de gebruiksaanwijzing;

c. aan het artikel door of namens de klant aangebrachte wijzigingen;

d. beschadiging door opzet of grove onachtzaamheid;

e. door de klant of door de klant ingeschakelde derden op eigen initiatief gedurende de garantietermijn verrichte aanpassingen aan de geleverde artikelen.

Snel en makkelijk zelf meten & monteren in 5 stappen

1

Meten

2

Maak je keuze

3

Bestellen

4

Montage

5

Plaatsing