Algemene voorwaarden

Identiteit van de ondernemer
Ki-tec vliegengordijnen
Tabaksland 25
4031 MH Ingen

telefoon: 0344-667134 (ma-vrij van 9.00-12.00)
Wanneer u inspreekt op het antwoordapparaat nemen we contact met u op.

E-mail : info@kitecvliegengordijnen.nl

Ki-tec vliegengordijnen is een geregistreerde handelsnaam
KVK nr: 30256883
BTW nr: NL192406097B01

 
 
Leverings- / algemene voorwaarden van Ki-tec vliegengordijnen

Artikel 1: Algemeen

1.1 Door een overeenkomst te sluiten met Ki-tec vliegengordijnen accepteert u deze leverings-/ algemene voorwaarden.

1.2 Ki-tec vliegengordijnen kan te allen tijden haar prijzen aanpassen, bestellingen worden altijd geleverd tegen de overeengekomen / bevestigde prijs.

1.3 De prijzen van de artikelen van Ki-tec vliegengordijnen zijn inclusief 21% BTW en exclusief verzendkosten.

1.4 De bestelling bij Ki-tec vliegengordijnen is definitief, zodra u van Ki-tec vliegengordijnen een bevestiging heeft ontvangen per mail met daarin alle gegevens omtrent uw bestelling en betaling.

Artikel 2: Wettelijke zichttermijn.

Bij aankoop van een product heeft u de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen na ontvangst. U kunt tijdens deze periode uw product retour zenden. Hieronder volgen de voorwaarden / instructies :

  • Retourneer het product compleet binnen 14 dagen na melding en goedkeuring door Ki-tec vliegengordijnen. Vergeet niet alle accessoires terug in de originele verpakking te plaatsen.
  • Het product mag uitgepakt worden voor zover dat nodig is om te beoordelen of u het product wenst te houden.
  • Indien u van uw herroepingsrecht gebruik maakt, dient u het product, compleet  met alle geleverde toebehoren, onbeschadigd, onbewerkt en ongebruikt in de originele verpakking franco aan Ki-tec vliegengordijnen te retourneren. Op hoogte gemaakte gordijnen kunnen niet worden geretourneerd.
  • Om misverstanden te voorkomen adviseren wij u te allen tijde om dit aangetekend te doen. U bent namelijk zelf verantwoordelijk voor de retournering. De verzendkosten zijn voor uw rekening.
  • Zodra uw product in aanmerking komt voor retournering, dan crediteert Ki-tec vliegengordijnen het aankoopbedrag van het product binnen 14 dagen na ontvangst en controle van het product. De verzendkosten worden niet gecrediteerd.

Artikel 3:  Leveringstermijn

3.1 Het door u aangekochte artikel wordt verzonden na ontvangst van uw betaling.

3.2 Ki-tec vliegengordijnen streeft ernaar om het product tussen 2 en 4 werkdagen te leveren. De uiterlijke termijn van levering is binnen 30 dagen na bestelling. Is dit om een of andere reden niet mogelijk dan ontvangt u binnen 1 week na plaatsing van de bestelling bericht en u heeft in dat geval het recht de bestelling zonder kosten te annuleren.

Artikel 4:  Garantie

4.1 Een Ki-tec product wordt door ons gegarandeerd op goede werking gedurende een periode van 1 jaar.

4.2 De klant kan echter geen beroep doen op voormelde garanties in geval van:

a. normale slijtage;

b. defecten/beschadigingen als gevolg van oneigenlijk gebruik;

c. onoordeelkundig gebruik en/of het niet in acht nemen van de gebruiksaanwijzing;

d. aan het artikel door of namens de klant aangebrachte wijzigingen;

e. beschadiging door opzet of grove onachtzaamheid;

f. door de klant of door de klant ingeschakelde derden op eigen initiatief gedurende de garantietermijn verrichte aanpassingen aan de geleverde artikelen.

Artikel 5: Eigendomsvoorbehoud

5.1 Het eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien de klant al hetgeen de klant op grond van de ter zake van de geleverde producten gesloten overeenkomst(en) aan Ki-tec vliegengordijnen verschuldigd is, heeft voldaan.

Artikel 6 Toepasselijk Recht

6.1 Op de overeenkomst en deze algemene voorwaarden is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing.